Dünya Gənclər Bacarıqları Günü 2018

Dünya Gənclər Bacarıqları Günü 2018

Günümüz dünyasında gənclər arasında işsizliyin artması həm inkişaf, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün ən əhəmiyyətli problemlərdən biridir. (Şəkil krediti: Twitter)


Ümumdünya Gənclik Bacarıqları Günü hər il 15 İyulda təşkil edilən qlobal səviyyədə qeyd olunur. Bu gün gənclərin bacarıqlarının inkişafına investisiya qoyuluşunun əhəmiyyəti barədə məlumatlılığı artırmaq üçün qeyd olunur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi A / RES / 69/145 saylı qətnamədə 15 İyulun Dünya Gənclər Bacarıqları Günü olaraq təyin edilməsinə qərar verdi.

Günümüz dünyasında gənclər arasında işsizliyin artması həm inkişaf, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün ən əhəmiyyətli problemlərdən biridir.Hal-hazırda işsiz olan 73 milyon gənci və əmək bazarına illik 40 milyon yeni girişi cəlb etmək üçün önümüzdəki on ildə ən azı 475 milyon yeni iş yeri hazırlanması tələb olunur. Qeyri-rəsmi sektor və ənənəvi kənd sektoru bir sıra ölkələrdə aparıcı məşğulluq mənbəyi olaraq qalır.

BMT-yə görə, həssas məşğulluqdakı işçilərin rəqəmləri hazırda dünya miqyasında 1,44 milyard təşkil edir. Sahra altı Afrika və Cənubi Asiyadan olan işçilər bu sayın yarısından çoxunu təşkil edir, bu bölgələrdə işləyən dörd işçidən üçünü həssas məşğulluq şərtlərinə tabedir.


Beynəlxalq ictimaiyyət davamlı inkişaf üçün iddialı 2030 Gündəmi qurdu. Təhsil və təlim də 2030 Gündəminin həyata keçirilməsinə yönəlmişdir. Buna görə də təhsil və təlim əmək bazarında nailiyyətin əsas təyinediciləridir.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, WorldSkills.org ilə birlikdə #SkillsForAll və #WYSD kampaniyaları təşkil etdi. Bu ekspedisiyalar gənclərin inkişaf bacarıqlarının əhəmiyyəti barədə məlumatlılığı artırmağı hədəfləyir.